Priser og vilkår

Priser:
(Avhenger av sesong og etterspørsel)

Enebolig per natt: 1.200,- til 1.800,-
Anneks per natt: 500,- til 900,-

Annet kan avtales med utleier.
Det leies ikke ut for kortere perioder enn en uke. For huset kreves depositum på 2000,-. Av dette går kr 1000,- til utvask, og 1000,- blir refundert ved utsjekk, dersom huset blir forlatt som avtalt, uten skader m.m.

Betaling:
Betaling foretas med bankoverføring til bankkonto ved reservasjon.
Reservasjon kan ikke foretas senere enn tre uker før innsjekk, med mindre annet avtales med utleier.
Dersom betaling ikke finner sted innen en uke etter reservasjon, fjernes reservasjonen.

Bestilling:
Kontakt utleier per epost, post@casadelarsen.no, eller per sms/telefon på +47 95 07 35 27, eller via nettsidens kontaktskjema, under «booking» i menyen.
Reservasjon skjer ved at jeg ber deg sende navn, kontaktinformasjon, adresse, samt navn og alder på øvrige gjester per epost. Reservasjonen fullføres ved at jeg sender et svar med bekreftelse.
Dersom du ønsker å bringe husdyr, må dette tas opp med utleier innen reservasjon blir gjort. Unntaksvis kan husdyr tillates.

Avbestilling:
Avbestilling må gjøres innen to uker før innsjekk.
Avbestilling sendes skriftlig til utleier via epost, eller per sms.
(NB: Avsenders epost eller telefon må samsvare med opplysninger oppgitt ved reservasjon).
Ved avbestilling senere enn to uker før innsjekk, refunderes ikke depositum.

NB:
Om utleie og utsjekk:
Vask og sengeskift etter opphold gjøres i utgangspunktet av leietaker. Skittent sengetøy, håndduker lintøy m.m. samles for avhenting av utleier.
Annet kan avtales med utleier mot tillegg i pris.
Depositum refunderes innen 10 virkedager etter utsjekk, forutsatt at boligen er ryddet og uten skader ved utsjekk. Boligen blir gjennomgått av utleiers personale etter utsjekk. Dersom leietaker skulle oppdage skader ved innsjekk, bes leietaker om å gi beskjed om dette omgående til utleier. Det samme gjelder skader som oppstår under oppholdet, og da særlig skader som bør utbedres snarlig.

Boligene er ikke tilrettelagt for handicappede. Besøkende må derfor ta dette i betraktning dersom de har spesielle behov.

Ansvarsbegrensning:
Utleier har ikke anledning til å dekke følgeskader, herunder dekning av annen bolig eller leietakers / gjesters personlige eiendeler. Leietaker og gjester plikter å tegne de nødvendige forsikringer for dekning av slike skader eller uhell.
Dersom skade skyldes forhold på utleiers side, refunderes maksimalt leiepris samt depositum.

 

Lik oss, og sjekk inn på Facebook